Pracovní listy

Pracovní listy, vytvořené z klíčových scén z filmů, jsou určeny pro menší děti. Je možné je vytisknout, případně podlepit silnějším papírem, podle potřeby rozstříhat a používat k následné práci s dětmi po shlédnutí filmů.

Pracovní listy umožňují řadu her a cvičení, jako je např. převyprávění příběhu, seřazování scén, jak šly za sebou, popis charakteristiky jednotlivých postav, doplňování textů (tvorba komiksů), dále pexeso, hru Černý Petr, skládanky (puzzle), přiřazování slov k obrázkům a mnoho dalších dle vlastních nápadů učitelů. Tato cvičení usnadňují pochopení a zapamatování děje filmů i výchovných situací a jsou podkladem ke zvládnutí nových pojmů a slov. 

 

Pracovní listy jsou ke stažení zde: …