O projektu

Proč jsme se rozhodly natočit filmy pro neslyšící děti? Na začátku bylo zadání vytvořit výchovný a vzdělávací materiál pro prevenci sociálně-patologických jevů u sluchově postižených dětí a mládeže. Nic jednoduchého.

To, co slyšícím dětem snadno vysvětlíte, je potřeba neslyšícím dětem ukázat. Nejlépe příběhem. Ideálně realistickým, hraným příběhem. Co tedy film? To se přímo nabízí. A když v něm budou hrát samy neslyšící děti, bude zážitek několikanásobný: z přípravy na natáčení, ze samotného natáčení a poté i ze sledování hotového filmu. 

Díky dotaci z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme mohly s dětmi po dobu tří let intenzivně pracovat a detailně poznat jejich potřeby. Na základě toho jsme vytvořily náměty a scénáře tak, aby byly dobře srozumitelné, aby obsahovaly výchovný aspekt a současně byly pro děti přitažlivé a mohly se s nimi ztotožnit. Neméně náročná byla příprava na natáčení a natáčení s neslyšícími dětmi - neherci. Výsledek však stojí za to. Mezi dětmi se nám nakonec podařilo odhalit i skutečné herecké talenty.

Projekt „Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky“ probíhal v letech 2012 až 2015 ve čtyřech městech ČR. Do projektu byly zapojeny děti ze škol pro sluchově postižené v Brně, Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí.

V rámci projektu vznikly celkem čtyři sady výukových materiálů: 

krátké filmy, pracovní listy, výklady pojmů a interaktivní cvičení.

Interaktivní cvičení a výklady pojmů jsou přístupné na vzdělávacím portálu www.eliska.cz, v části Učivo - Prevence a Slovník. Pracovní listy zde budou ke stažení již brzy.