Labyrint

Sluchově postižené děti jsou středem našeho zájmu od doby vzniku sdružení v roce 2001. Ve světě, který je založen na mluvené a psané řeči, to nemají jednoduché.

Pobytové akce pro smíšené skupiny slyšících a neslyšících dětí byly setkáním dvou světů. Hlavním programem mimoškolního kroužku dramatické výchovy jsou exkurze na různá zajímavá místa ve městě a okolí, tematické workshopy, hry a dramatizace s cílem zprostředkovat dětem nové zkušenosti, nové pojmy a slova v českém i českém znakovém jazyce. Vzdělávací portál www.eliska.cz obsahuje interaktivní cvičení v různých školních předmětech a krátká videa. Využití těchto materiálů ve výuce významně zvyšuje její atraktivitu a efektivitu. DVD s pohádkami vyprávěnými v českém znakovém jazyce (Červená Karkulka, Pinocchio, Hrnečku, vař!) byly prvním pokusem, jak neslyšícím dětem přiblížit příběhy jejich jazykem.

A pak přišel přelomový nápad natočit skutečný, profesionálně zpracovaný hraný film. Náš první krátký film s neslyšícími dětmi Holoubci byl v roce 2012 vybrán do soutěže Golden Egg na Mezinárodním filmovém festivalu v Reykjavíku.

 

 

Série dvanácti krátkých výchovných filmů je dalším příspěvkem k výchově a vzdělávání neslyšících dětí s využitím moderních metod a nástrojů respektujících jejich specifické komunikační potřeby.