Autorky

Projekt by se nemohl uskutečnit bez podpory několika desítek úžasných lidí. Jsou to ředitelé a ředitelky spolupracujících škol, zástupkyně ředitelek, učitelé a učitelky, lektoři a lektorky mimoškolních kroužků a klubů.

Dále to jsou autoři a autorky vzdělávacích materiálů, produkční tým, filmový štáb, herci a herečky, tlumočníci a tlumočnice v českém znakovém jazyce a lektoři českého znakového jazyka a všichni ostatní, kteří se jakkoliv podíleli na natáčení i dalších aktivitách projektu. Děkujeme! A nejvíce děkujeme za skvělou spolupráci všem „našim“ dětem!!!

Zuzana Dubová

Autorka námětů a scénářů, režisérka. Filmové tvorbě se věnuje od roku 2007. Natočila řadu snímků, od reklamních spotů až po hrané autorské filmy a dokumenty. Od roku 2009 pravidelně spolupracuje s Českou televizí. V projektu Rok jinak Nadace Vodafone se ve sdružení Labyrint Brno, o.s., věnovala filmové edukaci neslyšících dětí. V roce 2011 vyústila tato spolupráce v sérii krátkých filmů s neslyšícími dětmi, a tak vznikl i první dětský hraný film Holoubci. Zuzana Dubová vystudovala režii a scenáristiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2009), studovala na španělské škole ECIB (Escuela de Cine de Barcelona).

www.zuzanadubova.com

"Kvůli natáčení s neslyšícími dětmi jsem se naučila základy českého znakového jazyka."

  

Helena Burianová

Manažerka projektu, zakladatelka a předsedkyně sdružení Labyrint Brno, o.s. Vzděláním učitelka, s praxí ve školství  a veřejné správě. Od roku 2001 pracuje v neziskovém sektoru jako manažerka a administrátorka vzdělávacích a sociálních projektů.

www.labyrintbrno.cz

"Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu filmovou producentkou. Děkuji úžasnému týmu, který se kolem našich filmů vytvořil. Díky Zuzko, díky Jendo i všichni ostatní!"

 

 

Foto: Roman Franc