Kaleidoskop příběhů o tom,
jak se chovat a nechovat, co je v životě důležité a na co si dát pozor

Krátké filmy o neslyšících dětech a s neslyšícími dětmi.


Proč filmy pro neslyšící děti a žáky

Filmy formou humorných, dobrodružných i poetických příběhů zpracovávají témata z oblasti prevence sociálně-patologických jevů a podpory pozitivních způsobů chování.

Výchova a vzdělávání

Každý film je zdrojem pobavení i poučení, východiskem k řadě otázek a témat k hovoru, zdrojem kladných i záporných příkladů. Film je zde nástrojem výchovy i terapie.

Moderní metoda

Filmy formou humorných, dobrodružných i poetických příběhů zpracovávají témata z oblasti prevence sociálně-patologických jevů a podpory pozitivních způsobů chování.

Hry a cvičení

Cvičení usnadňují pochopení a zapamatování děje filmů i výchovných situací a jsou podkladem ke zvládnutí nových pojmů a slov.